14/2/57

เทคโนโลยี

 
ความหมายของเทคโนโลยี  
   
  

              เทคโนโลยี (Technology)   หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์21/1/57

ประวัติส่วนตัว

ชือ-นามสกุล ชนิดา สิงสร
รหัสนักศึกษา 564189012
วัน-เดือน-ปีเกิด 20 กรกฎาคม 2536
คติประจำใจ ล้มต้องลุก
จบการศึกษาจาก โรงเรียนภูพานวิทยา